Aktualności

Wrzucamy fragment Zatoki Gdańskiej

Prezentujemy pierwsze opracowanie Zatoki Gdańskiej na podstawie 13 niezależnych pomiarów. Dane powinny być serwowane już od piątku.

Ze względu na specyfikę tego akwenu będziemy mogli szybko i sprawnie aktualizować prezentowany obszar w oparciu o nowe pomiary z tego sezonu. Taką samą metodykę wprowadzimy na innych obszarach Zatoki Gdańskiej np. w okolicach Westerplatte.

W miarę zagęszczania pomiarów opracowanego obszaru rozważymy nadanie bardziej morskich odcieni skali barwnej.