Rodzaje kont


Nazwa konta

Limit liczby uczestników Minimalna powierzchnia jezior Płynięcie po wyznaczonej trasie Rodzaj trasy płynięcia Ile razy można wybrać to samo jezioro mające wyznaczone trasy płynięcia        
       
Pływaj jak chcesz lub po siatce brak limitu nie dotyczy opcjonalnie siatka 200x200m max 5 razy        
Bądź najlepszy brak limitu 5 km2 / 500 ha obowiązkowo siatka 200x200m max 5 razy        
Dla cierpliwych Max. 100 30 km2 / 3 000 ha obowiązkowo linia - co 200m max 8 razy        

 

Nazwa konta Co otrzymujesz w zamian za płynięcie zgodnie z pobraną trasą płynięcia i po pozytywnej weryfikacji przesłanych danych Minimalna liczba uczestników w rywalizacji Nagroda za punkty rankingowe Możliwość dodawania danych historycznych Co otrzymujesz w zmian za pozytywnie zweryfikowane dane historyczne
bezterminowy dostęp do serwisu i przedłużania subskrypcji coroczna aktualizacja na karcie SD punkty lojalnościowe ze sprzedaży licencji na serwis punkty rankingowe bezterminowy dostęp do serwisu i przedłużania subskrypcji punkty rankingowe
Pływaj jak chcesz lub po siatce TAK NIE NIE NIE nie dotyczy nie dotyczy TAK TAK nie dotyczy
Bądź najlepszy TAK NIE NIE TAK 20 TAK TAK NIE 100 pkt *
Dla cierpliwych TAK TAK TAK TAK 20 TAK TAK NIE 300 pkt *

* Jeżeli pokrycie Danymi Historycznymi przekracza 80% powierzchni zbiornika i jest wykonane w średnich odstępach np. co 50m, dodatkowo, do przypisanych 100 Punktów Rankingowych dodawana jest liczba Punktów odpowiadająca powierzchni zbiornika liczonej w ha. Dla przykładu przekazując historyczne zapisy Zalewu Zegrzyńskiego (2000ha), jeżeli pokrycie danymi przekracza 80% powierzchni zbiornika, a dystrybucja zapisów jest wykonana w średnich odstępach nie większych niż 50m, Uczestnik otrzymuje 100 Punktów Rankingowych za przekazane Dane Historyczne oraz 2000 Punktów Rankingowych za powierzchnię zbiornika, co łącznie daje mu 2100 Punktów Rankingowych dla konta "Bądź najlepszy" lub 2300 Punktów Rankingowych dla konta "Dla cierpliwych".

Objaśnienia:

 • Aktualizacja Pomiarów - należy przez to rozumieć ulepszenie, weryfikację lub zagęszczenie istniejących Danych Batymetrycznych z akwenów, które zarejestrowany na Koncie nr 3 "Dla Cierpliwych" Uczestnik przekazał Organizatorowi lub innych akwenów wskazanych danemu Uczestnikowi przez Organizatora. Powierzchnię wymaganej Aktualizacji Pomiarów określa Regulamin
 • Dane Batymetryczne – należy przez to rozumieć zapis aktualnie wykonanych pomiarów głębokościowych zbiorników wodnych przekazany Organizatorowi przez Uczestnika
 • Dane Historyczne – należy przez to rozumieć zapis historycznych pomiarów głębokościowych zbiorników wodnych, nie starszy niż wykonany w 2004 roku, przekazany Organizatorowi przez Uczestnika. Dane historyczne rozumiane są jako historyczne zapisy formatu zapisu plików dowolnej echosondy lub danych przetworzonych umożliwiających odtworzenie ukształtowania dna zbiornika wodnego na dzień wykonania historycznego zapisu. Szczególnym przypadkiem są skany, których weryfikacja będzie krytyczna i szczegółowa

 • Instrukcja Zbierania Danych – należy przez to rozumieć instrukcję zamieszczoną na Stronie Internetowej, która określa sposób zbierania danych batymetrycznych przez Uczestnika oraz format plików, którymi Uczestnik ma się posługiwać do zapisywania i przekazywania danych
 • Klasyfikacja Rankingowa – należy przez to rozumieć aktualne miejsce na liście rankingowej wynikające z przyznanych Punktów Rankingowych dla konta nr 2 „Bądź najlepszy” i/lub konta nr 3 „Dla cierpliwych”

 • Lista Rankingowa – należy przez to rozumieć listę Uczestników uszeregowaną wg zdobytych przez nich Punktów Rankingowych

 • Punkty Lojalnościowe - należy przez to rozumieć punkty przyznawane przez Organizatora do Konta nr 3 "Dla cierpliwych", które są przypisywane z dniem sprzedania pierwszej licencji na Serwis. Jeden Punkt Lojalnościowy ma równowartość 1 zł
 • Trasa płynięcia - należy przez to rozumieć z góry zdefiniowaną trasę zbierania Danych Batymetrycznych, ułożoną w formie siatek lub linii pionowych i poziomych odległych od siebie o 200m, ustaloną dla każdego zbiornika wodengo o danej powierzchni
 • Weryfikacja danych - należy przez to rozumieć ocenę danych przez Organizatora pod kątem ich poprawności i zgodności z Instrukcją Zbierania Danych lub, w przypadku Danych Historycznych, ich przydatności do budowy Serwisu

Konto nr 1 „Pływaj jak chcesz lub po siatce”:

Opis konta:

 • Możesz dodać dane historyczne bez względu na to z jakiego są obszaru. Najciekawsze dane historyczne zostaną nagrodzone bezterminowym dostępem do serwisu i przedłużania subskrypcji.
 • Możesz dodać aktualne pomiary dla dowolnie przez Ciebie wybranego obszaru. Najciekawsze dane zostaną nagrodzone bezterminowym dostępem do serwisu i przedłużania subskrypcji.
 • Możesz dodać aktualne pomiary dla dowolnie wybranego obszaru, do którego jest możliwość pobrania trasy płynięcia. Informacja o siatkach płynięcia znajduje się w zakładce Zbieraj Dane/Mapa Jezior. Trasa płynięcia jest generowana dla zbiorników o powierzchni powyżej 50ha.

Każdy uczestnik wybierając dany zbiornik dostaje inną trasę płynięcia. Jednak jeśli chcesz zbierać dane tylko na jednym zbiorniku to możesz pobrać trasy płynięcia zaznaczając dany zbiornik kilkakrotnie za każdym razem otrzymując nową trasę. Na tym koncie dla każdego jeziora jest wygenerowanych 5 tras płynięcia, a każda z nich składa się z linii poziomych i pionowych oddalonych od siebie o 200m.

Korzyści:

Jeżeli płyniesz po wyznaczonej trasie automatycznie dostajesz bezterminowy dostęp do serwisu i przedłużania subskrypcji. Oznacza to, że jeżeli założysz to konto i wybierzesz choćby jedno jezioro, do którego przypisana jest trasa płynięcia (wszystkie jeziora powyżej 50ha) i poprawnie zbierzesz dane dostaniesz bezterminowy dostęp do serwisu...

Pewnie zastanawiasz się jakiej długości jest trasa płynięcia? Trasy płynięcia są dla każdego jeziora takie same, jedynie mają lekkie przesunięcie tak by zapewnić Tobie niewielki nakład pracy a zarazem stworzyć dobry standard zbierania danych. Trasa płynięcia podana w kilometrach wynosi dokładnie tyle co powierzchnia jeziora w hektarach (ta która wyświetla się przy wyborze jezior) podzielona przez 10. Innymi słowy trasa płynięcia dla jeziora o powierzchni 50 ha wynosi 5 km. Trasa jest niestandardowa i nie uwzględnia przepłynięć między obowiązkowymi odcinkami, więc tylko od Ciebie zależy jak ją „zaliczysz”. Stąd rzeczywista trasa płynięcia zależy od Twojego rozplanowania, ale uśredniając można przyjąć konieczny współczynnik 1,6. Oznacza to, że dla jeziora o powierzchni 50ha rzeczywista trasa do przepłynięcia wynosi 5km x 1,6 czyli 8km co oznacza godzinę pracy!!! Sam zadecyduj czy za tak niewiele poświęconego czasu opłaca się otrzymać bezterminowy dostęp do budowanego serwisu. Pomyśl, że im więcej osób wciągniemy w ten projekt tym większy zasób będzie miał serwis!!! Po co płacić innym dostawcom map jak można korzystać z AquaMapy za darmo!!!

 

Konto nr 2 „Bądź najlepszy”

Opis konta:

 • Zaznaczasz chęć zbierania aktualnych pomiarów dla dowolnie wybranego obszaru większego niż 500ha, dla którego otrzymujesz siatki płynięcia. Informacja o siatkach płynięcia znajduje się w zakładce Zbieraj Dane/Mapa Jezior. Trasa płynięcia jest generowana dla zbiorników o powierzchni powyżej 50ha.

Każdy uczestnik wybierając dany zbiornik dostaje inną trasę płynięcia. Jednak jeśli chcesz zbierać dane tylko na jednym zbiorniku to możesz pobrać trasy płynięcia zaznaczając dany zbiornik kilkakrotnie za każdym razem otrzymując nową trasę. Na tym koncie dla każdego jeziora jest wygenerowanych 5 tras płynięcia, a każda z nich składa się z linii poziomych i pionowych oddalonych od siebie o 200m.
Dodajesz aktualne pomiary dla wybranego obszaru o łącznej powierzchni większej niż 500ha. Dzięki temu zaczynasz rywalizować o nagrody rzeczowe. Koncepcja jest prosta: kto pływając według wyznaczonej trasy zbierze dane z największego obszaru ten zgarnie nagrodę. Obszar jest określony stałą powierzchnią bazującą na darmowych danych z serwisu OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org).

Opis rywalizacji i progów wynagradzania:
Zaczynacie od łącznej powierzchni jezior większej niż 5km2 – każdy ma równe szanse, a liczy się jedynie to z jakiej powierzchni zbieracie dane. Tak, wiemy, że jest to nie fair, bo niektóre jeziora są mocno porośnięte więc obszar żeglugi jest znacznie mniejszy niż ten wyznaczony z obrysów z OpenStreetMap... No cóż... dane i tak będą weryfikowane na podstawie najnowszych dostępnych zdjęć satelitarnych, a powierzchnia jeziora to powierzchnia jeziora łącznie z trzcinowiskiem :-)

Zaczynając rywalizację startujemy od przepłynięcia 5km2 wzwyż aż do 10km2 po wyznaczonej siatce. Każdy kto weźmie udział w rywalizacji pretenduje do tytułu „Władcy Akwenu”, a ten kto przepłynie najwięcej otrzyma produkty z asortymentu firmy Canoe  (www.canoe.com.pl) o łącznej wartości 1000zł. Ten kto przekroczy magiczną granicę 10 km2 wybiera walkę o ciekawszy sprzęt i rzuca wyzwanie innym uczestnikom podbijając stawkę.

Teraz stawką są produkty z asortymentu firmy Canoe  (www.canoe.com.pl) o łącznej wartości 3000zł. Jeśli nie znajdzie się śmiałek, który przelicytuje powierzchnię, nagroda trafia do tego uczestnika, który przekroczył magiczną powierzchnię 10km2, a nagroda z walki od 5 do 10km2 trafia do uczestnika, który zebrał dane dla obszaru o powierzchni najbardziej zbliżonej do 10km2.

Ale na tym nie kończymy i ustalmy tu pewien limit, powiedzmy 15km2. (Na marginesie, jeśli wybrany obszar wynosi 15km2 to trasa do przepłynięcia wynosi 150km, ale uwzględniając nietypowość trasy i potrzebę przemieszczania się rzeczywista trasa to około 240km czyli 24h pracy). Każdy przekraczając zbieranie danych na obszarze większym niż 15km2, ale do 30km2, aktywuje kolejną nagrodę, na którą ma chrapkę. Tym razem stawką są produkty z asortymentu firmy Canoe  (www.canoe.com.pl) o łącznej wartości 4000zł.

Tu również jeśli nie znajdzie się śmiałek, który przelicytuje powierzchnię, nagroda trafia do tego uczestnika, który przekroczył magiczną powierzchnię 15km2, a nagroda z niższych walk trafia do uczestników, którzy zebrali dane dla obszarów wcześniej opisanych.

Czemu zakończyć na takim etapie? Czas na wielki finał: uczestnik, który przekroczy obszar zbierania powyżej 30km2 walczy o produkty z asortymentu firmy Canoe  (www.canoe.com.pl) o łącznej wartości 8500 zł. To dopiero jest wyzwanie – zbierzesz więcej, zdobędziesz więcej!

Pamiętajcie jednak, że to co tworzymy to mapy dla nas wszystkich. Każdy z Was, czy pływa po niewielkich zbiornikach czy po ogromnych akwenach, dorzuca swoją cegiełkę do końcowego produktu, który dla wszystkich zbierających dane po wyznaczonych trasach zawsze będzie darmowy.

Pływając po siatce należy zaliczyć wszystkie możliwe elementy siatki (o ile jest to wykonalne – więcej zobacz w zakładce Mapa Jezior).

Każdy Uczestnik wybierając dany zbiornik dostaje inną trasę płynięcia. Jednak jeśli chcesz zbierać dane tylko na jednym zbiorniku i możesz pobrać trasy płynięcia zaznaczając dany zbiornik, za każdym razem otrzymując nową trasę, ale za każdym razem powierzchnia, po której zbierasz dane będzie dodawana do Twojej klasyfikacji na liście najlepszych. Jest 5 możliwych tras płynięcia, oznacza to, że jeżeli masz swój ulubiony zbiornik, którego powierzchnia jest większa niż 100ha (1km2) to możesz zadeklarować zbieranie danych tylko dla tego zbiornika by zacząć uczestniczyć w rywalizacji, ale musisz przepłynąć po każdej z 5 dostępnych siatek płynięcia!!!

RYWALIZACJĘ O NAGRODY MOŻESZ RÓWNIEŻ ROZPOCZĄĆ PRZESYŁAJĄC DANE HISTORYCZNE DLA DOWOLNEGO ZBIORNIKA W POLSCE. JEŚLI TWOJE DANE ZOSTANĄ POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANE TO ZA KAŻDE JEZIORO DOSTANIESZ 100 PUNKTÓW RANKINGOWYCH. OZNACZA TO, ŻE JEŚLI POSIADASZ HISTORYCZNE ZAPISY POMIARÓW Z ECHOSONDY, ALE NIE STARSZE NIŻ Z 2004 ROKU (W FORMACIE ECHOSONDY LUB PRZETWORZONYM NP. JAKO TABELA) TO PRZESYŁAJĄC DANE DLA 5 DOWOLNYCH ZBIORNIKÓW W POLSCE JUŻ GWARANTUJESZ SOBIE START W RYWALIZACJI. OPCJĘ TĘ MOŻESZ STOSOWAĆ NAPRZEMIENNIE TZN. MOŻESZ PRZESŁAĆ POMIARY HISTORYCZNE Z 4 DOWOLNYCH JEZIOR ORAZ ZEBRAĆ AKTUALNE POMIARY PO WYZNACZONEJ TRASIE DLA JEZIORA O POWIERZCHNI 100 HA. TYM SAMYM UZYSKASZ 500 PUNKTÓW RANKINGOWYCH I ROZPOCZNIESZ RYWALIZACJĘ!

* Jeżeli pokrycie danymi historycznymi przekracza 80% powierzchni zbiornika i jest wykonane w średnich odstępach np. co 50m, dodatkowo, do przypisanych 100 Punktów Rankingowych dodawana jest liczba Punktów odpowiadająca powierzchni zbiornika liczonej w ha. Dla przykładu przekazując historyczne zapisy Zalewu Zegrzyńskiego (2000ha), jeżeli pokrycie danymi przekracza 80% powierzchni zbiornika, a dystrybucja zapisów jest wykonana w średnich odstępach nie większych niż 50m, Uczestnik otrzymuje 100 Punktów Rankingowych za przekazane Dane Historyczne oraz 2000 Punktów Rankingowych za powierzchnię zbiornika, co łącznie daje mu 2100 Punktów Rankingowych.

Konto nr 3 „Dla cierpliwych”

Opis konta:
Uwaga techniczna: Liczba uczestników max 100

Dla tego konta po weryfikacji nadesłanych danych za zajęcie najwyższego miejsca rankingowego przewidziana jest nagroda w postaci produktów z asortymentu firmy Canoe  (www.canoe.com.pl) o łącznej wartości 8500 zł.

Wymienione wcześniej konta dają szereg niepewności takich jak to, że jak nie popłyniesz po wyznaczonej siatce to nie dostaniesz darmowego dostępu do serwisu, a jak nie będziesz najlepszy spośród rywali to nie otrzymasz nagrody. Jeśli nie lubisz rywalizacji i wolisz spokojnie zainwestować swój czas tak by w przyszłości się to opłaciło, to konto jest właśnie dla Ciebie!

Czym to konto różni się od pozostałych? Wbrew pozorom jest to konto najbardziej prestiżowe i mające ogromny potencjał. Ale dostrzeżesz go jeśli masz w sobie duszę inwestora. Tak jak na giełdzie inwestujesz pieniądze, by w przyszłości zgarniać profity tak i tu inwestujesz swój czas na zebranie danych, by w przyszłości czerpać korzyści z obrotów serwisu. A wszystko to nakładem mniejszym niż podczas rywalizacji o nagrody.

Koncepcja jest następująca: wybierając ten rodzaj konta deklarujesz zbieranie danych na łącznej powierzchni większej niż 30km2, ale nie bazujesz na pełnej „siatce” tylko na jej komponentach tj. liniach (północ - południe lub wschód - zachód).

Oznacza to, że dla obszaru 30km2 musisz przepłynąć mniej niż Uczestnik konta "bądź najlepszy" biorący udział w rywalizacji na obszarze 15km2 (pływając po liniach pokonujesz mniejszą rzeczywistą trasę i łatwiej jest Ci ją zaplanować).

Co masz w zamian? Poza standardową nieograniczoną licencją i aktualizacją co roku otrzymasz również prawo do darmowej, najbardziej aktualnej mapy na swoje urządzenie marki Lowrance (a w przyszłości również Garmin). Oczywiście to nie wszystko... Ten rodzaj konta jest najbardziej prestiżowy, a to oznacza, że musi mieć w sobie coś znacznie ciekawszego niż rywalizacja o nagrody rzeczowe i istotnie ma. Chodzi o to, że liczba Uczestników zarejestrowanych w ramach tego typu konta jest ograniczona do max 100, a każdy z nich czerpie realną korzyść od każdej późniejszej sprzedanej Licencji na Serwis. Dlatego tylko pierwsze 100 osób dostanie dostęp do tego konta!

W jaki sposób czerpana jest owa korzyść? Pierwsze 100 osób, które po uprzedniej weryfikacji telefonicznej utworzą Konto „dla cierpliwych” i dostarczy dane dla wybranego, zadeklarowanego obszaru staje się niejako współudziałowcem w zyskach z budowanego Serwisu. W zamian za pomoc w tworzeniu serwisu każdy Uczestnik ma gwarancję otrzymania Punktu Lojalnościowego tzn „wirtualnej” złotówki od każdej sprzedanej Licencji, a w następnych latach „wirtualnych” 50 groszy od każdej sprzedanej aktualizacji Licencji. Nagromadzone w ten sposób Punkty Lojalnościowe (wirtualne pieniądze) można zmaterializować w sieci sklepów, z którymi mamy podpisane umowy m.in. z firmą Canoe (www.canoe.pl). 

Ponadto, przypisując sobie dane jezioro zaczynasz rywalizować o nagrodę rzeczową.

RYWALIZACJĘ O NAGRODĘ MOŻESZ RÓWNIEŻ ROZPOCZĄĆ PRZESYŁAJĄC DANE HISTORYCZNE DLA DOWOLNEGO ZBIORNIKA W POLSCE. JEŚLI TWOJE DANE ZOSTANĄ POPRAWNIE ZWERYFIKOWANE TO ZA KAŻDE JEZIORO DOSTANIESZ 300 PUNKTÓW RANKINGOWYCH. OZNACZA TO, ŻE JEŚLI POSIADASZ HISTORYCZNE ZAPISY POMIARÓW Z ECHOSONDY, ALE NIE STARSZE NIŻ Z 2004 ROKU (W FORMACIE ECHOSONDY LUB PRZETWORZONYM NP. JAKO TABELA) TO PRZESYŁAJĄC DANE DLA 10 DOWOLNYCH ZBIORNIKÓW W POLSCE JUŻ GWARANTUJESZ SOBIE START W RYWALIZACJI. OPCJĘ TĘ MOŻESZ STOSOWAĆ NAPRZEMIENNIE TZN. NP. PRZESŁAĆ POMIARY HISTORYCZNE Z 7 DOWOLNYCH JEZIOR I ZEBRAĆ AKTUALNE POMIARY PO WYZNACZONEJ TRASIE DLA JEZIOR O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 900HA. TYM SAMYM UZYSKASZ 3000 PUNKTÓW RANKINGOWYCH I ROZPOCZNIESZ RYWALIZACJĘ!

* Jeżeli pokrycie danymi historycznymi przekracza 80% powierzchni zbiornika i jest wykonane w średnich odstępach np. co 50m, dodatkowo, do przypisanych 300 Punktów Rankingowych dodawana jest liczba Punktów odpowiadająca powierzchni zbiornika liczonej w ha. Dla przykładu przekazując historyczne zapisy Zalewu Zegrzyńskiego (2000ha), jeżeli pokrycie danymi przekracza 80% powierzchni zbiornika, a dystrybucja zapisów jest wykonana w średnich odstępach nie większych niż 50m, Uczestnik otrzymuje 300 Punktów Rankingowych za przekazane Dane Historyczne oraz 2000 Punktów Rankingowych za powierzchnię zbiornika, co łącznie daje mu 2300 Punktów Rankingowych.

 

Sami zdecydujcie czy warto się przyłączyć!!!

 

Zanim Uczestnik zdobędzie 10 000 Punktów Lojalnościowych, aby dalej naliczały mu się Punkty musi on dokonywać corocznej Aktualizacji Pomiarów dowolnie wybranych zbiorników o powierzchni nie mniejszej niż 3 km2. Po zebraniu 10 000 Punktów Lojalnościowych Uczestnik musi dokonywać corocznej Aktualizacji Pomiarów dowolnie wybranych zbiorników o powierzchni nie mniejszej niż 30 km2. Powierzchnia ta liczona jest po dowolnie przypisanych, lecz z góry zdefiniowanych trasach płynięcia w formie linii. Warto zauważyć, że Aktualizacja Pomiarów wymaga mniejszych nakładów pracy niż pierwsze pozyskanie danych.

 Aktualizacja Pomiarów:

Ilość Punktów Lojalnościowych zebranych przez Uczestnika Powierzchnia aktualizacji wymagana do kontynuacji naliczania Punktów Ilość Punktów Lojalnościowych za sprzedaną Licencję na Serwis Ilość Punktów Lojalnościowych za sprzedaną aktualizację Licencji na Serwis            
Poniżej 10 000 Punktów Lojalnościowych 3 km2 / rok 1 0,5            
         
Powyżej 10 000 Punktów Lojalnościowych 30 km2 / rok 1 0,5            

 

 

 

       

 

Więcej informacji o zasadach współpracy  i nagradzaniu znajdziecie w  Regulaminie.